Gıda Üretimi ve Tedarikçilerinde Haşere, Kemirgen Kontrol ve İlaçlama Hizmeti

Gıda üreticileri için sistemli ve düzenli bir haşere, kemirgen kontrol ve ilaçlama hizmeti alması yasal zorunluluktur. Gıda işletmelerinin yazılı bir zararlı yönetim programı bulunmalıdır. Bu program işletmenin haşere ve fare gibi zararlı mücadelesinde stratejisi anlamına gelir ve hizmet almayı şekillendirir.

- Gıda depolarında haşere, böcek ve fare gibi zararlıların kontrolü kimyasal olan ve olmayan yöntemlerin yanı sıra; iyi bir temizlik, iyi bir bina dizaynı ve depolama tekniklerinin doğru şekilde uygulanmasını gerekli kılar.
- Gıda dağıtım depoları büyüklükleri ne olursa olsun, birden çok satış noktasına gönderilecek gıda sakladıkları için zararlı yönetiminin gıda ile ilgili standartlarına uymak zorundadırlar. Yasal gerekliliklerin işletmede hayata geçirilmesinde Orgamed olarak her zaman yanınızdayız.

Gıda depolarında böcek, fare, hamamböceği vb gibi zararlılara karşı çalışmalarımızı şu şekilde yürütürüz:

- Deponun tüm alanlarında ayrıntılı bir inceleme yaparız.
- Var olan zararlıların türlerini, yoğunluklarını tespit ederiz.
- Kimyasal madde kullanımının doğru ve gerektiği yerde uygulanabilmesi için:
       - Temizlik uygulamalarının önemini anlatırız,
       - Böcek, fare vb gibi zararlıların dışarıda tutulması için yalıtımın gerekliliği vurgularız,
- Zararlılara ilişkin değerlendirmeler depo yöneticisi ile paylaşır, takip gerektiren durumlar belirlenerek, program yaparız.
- Temizlik, bakım ve iyi depolama kuralları haşere ve fare gibi zararlıların kontrolünü kolaylaştıracağı gerçeğini ilgililerle paylaşırız.