Hastaneler, Klinikler, Sağlık Ocaklarında, Rehabilitasyon Merkezlerinde Haşere, Kemirgen Kontrol ve İlaçlama Hizmeti

Tüm sağlık birimleri, haşere, kemirgen vb gibi zararlıların kontrolünün hayata geçirilmesinin zorunlu olduğu alanlardır. Kuşkusuz sağlık birimleri için en sağlıklı strateji kontrol yerine; önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesidir. Daha güvenli ve daha etkili bu yöntemlerde ısrar edilmelidir. Potansiyel kaynakların ortadan kaldırılması hedeflenmelidir.

Orgamed, her zaman ve öncelikle kimyasal uygulamalardan, ilaçlamalardan kaçınır. Biyosidal ürünleri kullanmadan diğer güvenli ve kalıcı yöntemlerle haşere, böcek, fare vb. gibi zararlı sorunlarının çözümünü aramaktayız. Bunun için:
- Orgamed, sağlık birimlerinin dış çevresinde ve içindeki tüm bölümlerde titiz bir inceleme yapar.
- Bu incelemeye ilgili bölümlerden katkısı olacak sorumluların da katılması sağlanır ve önerilerini alırız.
- Temizlik, bina bakımı, mekanik bakım alanlarında yapılacak iyileştirmeler belirlenerek ve gerekli departmanlara bildiririz.
- Haşere, böcek, fare, sinek vb gibi zararlılar sağlık birimlerinde insanlara hastalık bulaştırmak yanında insanların zaten var olan hastalıklarını tetiklemesi ve tedavilerini güçleştirmesi riski taşırlar. Bu nedenle zararlı popülasyonuna tolerans sınırı tanımayız.
- Hasta odasındaki banyo ve tuvaletler veya ortak kullanılan banyolar ve tuvaletler, haşere, böcek, fare, sinek vb gibi zararlılarla en sık karşılaşılan yerler olduğundan uygulama alanları içindedirler. Ancak, yapılacak uygulamalar hastaların temaslarının mümkün olduğu yerlerde olacağından azami dikkat gösteririz. Hasta, odasında temas etmediği kimyasala ortak alanlarda temas edebilir. Bu tür tehlikelerin önüne geçilmesi için hastane yönetimini, kat ve servis sorumlularını bilinçlendiririz.
- Orgamed, hastanelerin genel ve servis yöneticilerine, personel, temizlik ve bakım sorumlularına konuyla ilgili eğitimler verilerek yanlış uygulamaların önüne geçer.
- Yemek servisi verilen sağlık birimlerinde, yemek yapılan mutfaklar en fazla risk taşıyan alanlardır. Buralarda yaşama şansı bulan haşere, böcek, fare, sinek vb gibi zararlıların hastanenin her tarafına taşınması mümkündür. Tehlikenin büyüklüğüne bağlı olarak hastanenin mutfağını çok yakından takip altına alırız.