JEL İLAÇLAMA

Çevre ve insan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Aksine çok uygun bir yöntemdir. Hamam böceği, kalorifer böceği için önerimiz jel ilaçlama yöntemidir. Jel ilaçlamada ilacı yiyen haşere, yuvasına döner ve orada ölür. Diğer böcekler bu ölüden beslenirler. Böylece o böceğin ölüsünü yiyen böceklerde ölür ve zincir bu şekilde devam eder.

Jel ilaçlama yönteminin özellikleri:

- Jel ilaçların kokusu yoktur.
- Jel ilaçlama öncesinde herhangi bir hazırlığa, ilaçlama sonrası içinde temizliğe gerek yoktur.
- Jel ilaçlamada kapı ve pencerelerin kapatılmasına gerek yoktur.
- Jel ilaçlamada evden ayrılmanız gerekmez.
- Jel ilaçların evcil hayvanlar için zararı yoktur.
- Jel ilaçların etkisi uzun süre devam eder.

KOKUSUZ İLAÇLAMA

Kokusuz ilaçlama sıvı şekilde püskürtme yöntemiyle yapılmaktadır. Günün herhangi bir saatinde, çalıştığınız zamanda bile yapılabilir. Sadece ilaçlama esnasında açıkta gıda bulundurulmamalıdır. Periyodik ilaçlamalarda daha çok kullanılır.

Kokusuz ilaçlama yönteminin özellikleri:

- Kokusuz ilaçlama yapılan yerlerde bulunduğunuz mekanı terk etmeniz gerekmez.
- Kokusuz ilaçlama isminin aksine etkili bir ilaçlama yöntemidir.
- Kokusuz ilaçlama insanların toplu kullanım alanlarında uygulanacak en doğru ilaçlama yöntemlerinin başında gelmektedir.
- Kokusuz ilaçlama, temasa duyarlı bir ilaçlama şeklidir. İlaçlanan yerler hemen temizlenmemelidir.

KOKULU İLAÇLAMA

Haşerelerin yoğun olarak görüldüğü yerlerde kokulu ilaçlama yapılmalıdır. Kokulu ilaçlama sıvı şekilde püskürtme yöntemiyle yapılmaktadır. Örneğin; hamamböcekleri kapsüller halinde ürerler ve her bir kapsülde 35-40 adet yavru bulunur. Yılda 8-10 defa yumurtlarlar. Dişi ergin hamamböcekleri öldükleri zaman bile yumurta bırakırlar. Bu nedenle haşerelerin yoğun olduğu alanlarda etkili bir ilaçlamanın yapılması gerekmektedir. Kokulu ilaçlamada kısa zaman içinde sonuç alınır. Bu ilaçlamada mekanınızı kısa bir süre terk etmeniz gerekmektedir. Bu ilaçlama sırasında ilaçlanan alanda bulunmamanız ve evcil hayvanlarınızı dışarı çıkarmanız gerekir,çıkarılması mümkün olmayan akvaryum varsa akvaryumun üstü iyice kapatılır ve ıslak havlu ile iyice örtülür. İlaçlama bittikten birkaç saat sonra mekanınızı havalandırarak günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz.

Kokulu ilaçlama yönteminin özellikleri:

- Kokulu ilaçlama çok etkili bir ilaçlama şeklidir.
- Kokulu ilaçlama yapılan mekanda ekiplerimiz dışında hiç bir canlının bulunmaması gerekmektedir. Çünkü, kokulu ilaçlama insan sağlığı açısından çok sakıncalıdır.
- Kokulu İlaçlama yapılandıktan sonra mekandaki tüm kapı ve pencereler ortalama iki saat süresince kapalı tutulmalıdır. Bunun sebebi ilacın etkisini korumasıdır.
- Kokulu ilaçlama işlemleri tamamlandıktan sonra mekan en az 1 saat süresince havalandırılmalıdır. Bu süre bitimine kadar aynı şekilde mekana canlı girmemelidir.
- Kokulu ilaçlama yapılan alandaki tüm gıda malzemeleri, tabak, çatal, bıçak vb. kapalı bir yerde saklanmalıdır.

ULV (Soğuk Sisleme) İLAÇLAMA YÖNTEMİ

Bu yöntem daha çok pire , tahtakurusu ve uçan haşerelere karşı uygulanır. Çok etkili bir yöntemdir. Bu ilaçlama yönteminde daha çok kokulu ilaç tercih edilir. Termal sislemede diyebileceğimiz bu yöntemde kullanılan insektisit'in muhtevasındaki buharlaşmayı geçiktirici etken, 0,03 mm çapındaki damlacıklar etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak buharlaşmayı tutar ve damlaların hava akımı üzerinde mümkün olan en uzun sürede kalmasını sağlayarak haşere ile teması azamiye çıkarır. Bu damlacıklar haşerelerin girebileceği ve yaşamış olduğu her yere ,yuvalarına temas etmiş olur.

TERMAL FOG (Sıcak Sisleme) İLAÇLAMA YÖNTEMİ

Bu yöntem daha çok pire , tahtakurusu ve uçan haşerelere karşı uygulanır. Çok etkili bir yöntemdir. Bu ilaçlama yönteminde daha çok kokulu ilaç tercih edilir. Termal sislemede diyebileceğimiz bu yöntemde kullanılan insektisit'in muhtevasındaki buharlaşmayı geçiktirici etken, 0,03 mm çapındaki damlacıklar etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak buharlaşmayı tutar ve damlaların hava akımı üzerinde mümkün olan en uzun sürede kalmasını sağlayarak haşere ile teması azamiye çıkarır. Bu damlacıklar haşerelerin girebileceği ve yaşamış olduğu her yere ,yuvalarına temas etmiş olur.

FUMİGASYON YÖNTEMİ

Böcekleri ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı etmenleri ( nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amaçlı ile kapalı bir ortamda ( belirli bir ısıda ve miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler, diğer materyaller, ihraracatı yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.

Fumigasyon yönteminde dikkat edilmesi gerekenler:

- Fümigasyon sahasında ve bitişiğinde insan ve hayvanlar bulunmamalıdır.
- Fümigasyon işlemi en az 2 operatör tarafından yapılmalıdır.
- Fümigasyon yeri iyi seçilmelidir.
- Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.
- Fümigasyon metodunun tespitinde,zararlı etmenin türü materyalin ve çevrenin ısısı gazlanma süresi gibi faktörlerde göz önünde bulundurul malıdır.
- Fümigasyon sırasında sigara içilmemeli ve herhangi bir şey yenilmemelidir.
- Fümigasyon yapılacak zemin beton (tercihen şaplı beton)olmalı ve tabanın üzerine ürün konulacak şekilde ızgaralar yerleştirilmelidir. Eğer zemin toprak veya tahta ise gazın sızmaması için taban kısmına kraft kağıdı,branda bezi veya naylon konulmalıdır.
- Fümigasyon sahasından fümigantın zarar verebileceği veya istenme yen koku bırakabileceği materyaller uzaklaştırılmalıdır.
- Fümigasyon uygulaması bitirildikten sonra fümigantların zehirli kalıntılarının giderilmesi için el ve yüz bol sabunlu sı ile yıkanmalıdır.