TAHTAKURULARIYLA MÜCADELE/İLAÇLAMA YÖNTEMLERİ

Tahtakurularıyla mücadelede uygulanan yöntem, kapalı alanlarda kalıcı etkili insektisitlerin uygulanmasıdır. Ev ve hayvan barınaklarındaki duvarlar, taban, çatlaklar, oyuklar, mabilyalardaki çatlak ve oyuklar ilaçlanmalıdır. Yatak, yorgan, bulaşık giysiler çok iyi yıkanmalıdır. Uygulanan insektisitlerin yarık ve oyuklara iyice nüfuz etmesine özen gösterilmelidir.

İnsektisitler içinde piretroidler tahtakurularını bulundukları yerden çıkardıklarından ve kalıcı etkili olduklarından iyi sonuç verir. İlaçlamada organik fosforlu ve karbamatlı insektisitler doğal piretrinlerle karıştırılarak kullanılabilir. İlaçlamada genelde el ve basınçlı püskürtücüler kullanılır.

İlaçlamadan sonra ortam iyice havalandırılmalıdır. Ayrıca bebek odaları, yatak ve giysiler ilaçlanmamalıdır.

Tahtakuruları iyi adaptasyon yeteneklerinden dolayı kısa sürede insektisitlere direnç geliştirebilirler. Uygulamalarda bu husus da göz önünde bulundurulmalıdır.

TAHTAKURULARIN PATOJENİK (HASTALIK YAPMA) ÖZELLİKLERİ

Kan emmelerine rağmen ülkemizde bulunan Cimex lectucularis türü tahtakurularının hastalık naklettiklerine dair bir bilgi yoktur. Sadece bazı virüsleri naklettiklerine dair iddialar olmasına rağmen bugüne kadar kanıtlanamamıştır.

İnsanlardan kan emdikleri sırada pıtılaşmayı engelleyici bir sıvı salarlar. Bu sıvı ve ısırma sebebiyle irkilti oluşturur. Bazı duyarlı bireylerde kan emilen bölgede ödem ve yangısal reaksiyon (iltihap) görülebilir. Ayrıca anemi ortaya çıkabilir Tahtakuruları doğal olarak huzursuzluk verirler, uykuyu engellerler. Ürtikere benzer deri döküntüleri oluşabilir. Ayrıca tahtakurularının çok rahatsız edici ağır bir kokuları vardır.

Reduvidae ailesindeki türler ise chagas hastalığının etkeni olan Trypanosoma cruzi'yi taşırlar. Chagas hastalığı bulaşıcı bir hastalık olup Orta ve Güney Amerika'da özellikle Meksika'da 100 milyon insanı tehdit etmektedir. Özellikle triatoma türleri hastalığı naklederler.